leerstrategieën
Myrinne van Mierlo

Myrinne van Mierlo

Deze leerstrategieën helpen zeker

Leerstrategieën zijn methoden die leerlingen helpen bij het efficiënt en effectief leren van nieuwe informatie. In het onderwijs zijn er verschillende leerstrategieën die gebruikt kunnen worden, afhankelijk van de leerstof en de leerling. Hieronder beschrijf ik een aantal leerstrategieën. Ik ben benieuwd welke jij al toepast, aanmoedigt en faciliteert bij bij jou in de klas.

Mnemonische technieken

Een van de meest populaire leerstrategieën is het gebruik van mnemonische technieken (zich eigen maken, ezelsbruggetjes zoeken of het trainen in het onthouden van informatie), zoals het maken van gedichten, liedjes of rijmen of het gebruiken van beeldspraak. Deze technieken helpen leerlingen om informatie te onthouden door het te associëren met iets dat ze al kennen. Wat steeds vaker in het onderwijs gedaan wordt is het maken van een kennisschema of een mindmap (Daarover schreef ik dit blog).

Ook visuele leerstrategieën, zoals het gebruik van afbeeldingen, kaarten of diagrammen, kunnen effectief zijn. Het maken van een infographic over de lesstof, mee tekenen op het bord of in je schrift of het koppelen aan een stroomschema zijn andere voorbeelden.

Deze technieken helpen leerlingen om informatie visueel te organiseren en te begrijpen.

Repetitie

Een andere leerstrategie is het gebruik van repetitie, zoals het herhalen van informatie of het maken van oefeningen. Dit helpt leerlingen om informatie beter te onthouden en te begrijpen. Niet heel populair maar we kennen allemaal de vergeetcurve nog wel. En natuurlijk zegt ons boerenverstand het ook al; oefenen baart kunst. Herhalen is iets waar we voldoende tijd ook in het curriculum voor mogen laten. En laten we als experts op ons eigen gebied ook onszelf blijven herinneren: het feit dat ik nu iets heb behandeld in de les is geen garantie dat de leerlingen het nu ook onthouden, kennen of kunnen.

Zelfsturend leren

Leerlingen kunnen ook baat hebben bij het gebruik van zelfsturend leren, waarbij ze de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van leerdoelen, het plannen van studie-sessies en het evalueren van hun eigen voortgang. In het begin moeten ze ondersteund worden. Hebben ze de supervisie nodig om de stappen te leren kennen en vertrouwen te krijgen in hun eigen zelfsturend vermogen. Je kunt dit als docent gefaseerd uitlokken. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met het opstellen van een leerdoel en dan samen met de leerlingen te bespreken wanneer dit leerdoel succesvol behaald is (succescriteria koppelen). zo kunnen de leerlingen zelf checken of ze als die succescriteria inderdaad verwerkt hebben in hun eindproduct. Dit is al een goed voorbeeld van zelfsturing.

Flipped classroom

Tot slot, een leerstrategie die bekend is als ‘flipped classroom’ kan ook effectief zijn. Hierbij worden video’s of andere instructiematerialen gebruikt om leerstof buiten de klas te presenteren, zodat tijdens de klas kan worden besteed aan discussies, vragen stellen en oefeningen. In het Nederlands systeem lijkt deze vorm van onderwijs nog maar weinig voet aan de bodem te krijgen maar het is een heel effectieve manier om met elkaar een feedback loop te vormen. Juist het stellen van verwerkings- of toepassingsvragen, het laten zien van vaardigheid of begrip en het met en van elkaar leren komen hier goed tot hun recht.

Nederlandse leerlingen (en docenten) hebben echter nog maar weinig ervaring in het thuis of op een werkplek opdoen van kennis. dat houdt dit type onderwijs nog een beetje tegen. Op het moment dat je aan de leerlingen kan leren hoe ze de goede kennis op welke manieren tot zich kunnen nemen zal het flippen ook makkelijker gaan en effectiever worden.

We geven een noot voor de docent: no mercy! Niet voorbereid op de bijeenkomst = niet meedoen!

In het onderwijs is het belangrijk om een combinatie van leerstrategieën te gebruiken, aangepast aan de individuele leerbehoeften van de leerlingen. Door verschillende methoden te proberen, kunnen leerlingen ontdekken wat voor hen het meest effectief is en zo hun leerproces verbeteren.

Ze bouwen als het ware een verzameling met verschillende gedragingen, strategieën , gesprekstechnieken en handelingen op waaruit ze kunnen kiezen.

Jouw taak om de student/ leerling zich hiervan bewust te maken. Refereren aan de strategieën die al in de voorraad zitten kan hierbij helpen. een visuele verwijzer aan de wand of in een map kan ook helpen te kiezen.

Wil je meer weten over leerstrategieën, het versterken van executieve functies en zelfregulering? Lees dit blog en link met mij op LinkedIn.

Je kunt natuurlijk ook hieronder een reactie plaatsen of een mail sturen naar myrinne@myrinne.nl

Ontdek: Grip op de Executieve functies

Dé methode waarin je leert de executieve functies inzetten en je leerlingen helpt zichzelf te reguleren

Je kent ze wel leerlingen die aan een taak beginnen of juist niet, vastlopen of juist niet en dan gefrustreerd raken, bokkig blijven zitten en weinig besef hebben waar hun reactie vandaan komt.

Of leerlingen die het nut ergens niet van inzien. En op reflectieve vragen geneigd zijn met “gewoon omdat het zo ging” te antwoorden.

Of leerlingen die structureel te laat starten, in tijdnood komen. Hun agenda niet gebruiken en dan taken over het hoofd zien.

Dit zijn slechts drie uit tal van voorbeelden waarin leerlingen hun executieve vaardigheden niet onder de knie hebben.

Als bevlogen professional maakt je hart vast een sprongetje als je je beseft dat er een methode is om deze jonge mensen te helpen. De methode ‘Grip op de Executieve functies’.

Grip op de Executieve functies

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *