De school - Van onderwijs naar ontwikkeling

Worstelen jullie met het inzetten van de onderwijsplannen op de werkvloer? Zou je een kwaliteitsslag willen zien van aanbod gericht naar vraag gestuurd werken?

Merk je bijvoorbeeld dat je werknemers in de lessen zoekende zijn in hoe formatief te handelen.

Of je ziet dat de visie uit het onderwijs plan door de waan van de dag nog niet naar behoren uitgevoerd wordt.

Door te weinig begrip en knowhow over de ruimte die je als school hebt om je curriculum in te vullen. Blijf je bij het aanbieden van onderwijs en maak je niet die stap van onderwijs naar ontwikkeling en eigenaarschap.

Wat kan ik betekenen voor jou?

Ik ondersteun scholen op het gebied van formatief handelen, werken aan een sterk curriculum, implementeren en co-creëeren van toetsbeleid en pedagogisch/didactisch klimaat.

Het team - Ondersteuning in het levenlang leren

Ervaren jullie dat het nog lastig is formatief te handelen? Of dat het werken met 21e eeuwse vaardigheden en executieve nog een uitdaging is?

Hoor je bijvoorbeeld ook in de koffiekamer je collega’s praten hoe lastig het is om die veranderingen in te voeren. Het steeds aanpassen van de manier van lesgeven voelt dan als "weer iets nieuws".

Of voel je zelf die tijdsdruk, die taakverzwaring of een gebrek aan routine.

Dan is de kans groot dat je graag routine zou willen opbouwen in je lessen maar ook in het leerjaar. Voor de hand liggend is dat je daar met het gehele team aan werkt en ondersteuning ontvangt in het levenlang leren.

Wat kan ik betekenen voor jou?

Trainingen, studiedagen op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden, executieve functies, formatief handelen en leren zichtbaar maken. Teamcoaching op het gebied van communicatie, onderwijs visie en veiligheid in het team.

De professional - Grip op executieve functies

Ben jij, als professional nieuwsgierig naar een plek waar je jouw kennis en vaardigheden over de executieve functies kan vergroten?

Ben je benieuwd hoe je op eenvoudige wijze formatief kunt handelen in je lessen en leren zichtbaar kunt maken.

Of mis jij concrete handvatten voor het werken in een groep als begeleider of docent.

Zolang je niet dé manier hebt gevonden om het beste te kunnen bieden aan je leerlingen blijf je maar zoekende en bereik je nooit je professionele doelstellingen.

Wat kan ik betekenen voor jou?

Ik bied jouw een online (blended) leertraject waarin je leert ontwikkelingsgericht te kijken naar de leerling. Je gaat concreet aan de slag met didactiek, met de executieve functies en met formatief handelen. Dit alles onderbouwd door theorie, praktische, concrete adviezen en handvatten.