Myrinne van mierlo

21e-eeuwse vaardigheden, het verhaal erachter.

Leren vanuit observatie en directe feedback.

21e-eeuwse vaardigheden

Welkom bij de uitleg over 21e-eeuwse vaardigheden. Ik ben heel benieuwd hoe jij het al verwerkt in het leren en ontwikkelen.

Ik vind het belangrijk deze vaardigheden zichtbaar te maken in het leren. daarom werk ik heel nauw samen met het team van de SkillsMETER.
Neem je daar ook een kijkje?

YES!

Ik wil ontvang graag wat video’s over het werken met deze vaardigheden.
Ik laat hiervoor mijn email adres achter.

s,,Wat zijn 21e-eeuwse vaardigheden?

Zoals je al kunt zien op de afbeelding bestaan de vaardigheden uit :

 • Kritisch denken
 • Creatief denken
 • Probleem oplossen
 • Computational thinking
 • Informatie vaardigheden
 • ICT-basisvaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap)
 • Zelfregulering

Er is een onderzoek geweest in een aantal landen waarbij de hoofdvraag was: “Wat vindt u de belangrijkste vaardigheden voor de werknemer van de toekomst “?
Dit zijn de vaardigheden die er uit het onderzoek naar voren komen. We weten immers niet wat we aan de kennis van nu hebben in 2055, wanneer de kinderen die nu geboren worden midden dertig zullen zijn. De werknemers van de toekomst hebben een krachtige koppeling nodig tussen kennis en vaardigheden. Gezien de kennis snel veroudert  steken we op het onderwijs steeds meer in op de 21e-eeuwse vaardigheden. Zo kan de kennis van nu en dan snel en vlot gekoppeld en geïntegreerd worden. Daarmee hopen we de jeugd weerbaar te maken en klaar te maken voor de toekomst.
Dat vergt van het onderwijs een andere insteek. We zijn gewend informatie en kennis door te schuiven van de ene persoon naar de ander. We komen de klas binnen en gaan praten en laten oefenen. 
In de zeer nabije toekomst zullen echter alle scholen de 21e-eeuwse vaardigheden meer in hun pakket hebben zitten en over een aantal jaar zo is de verwachting, zullen de scholen helemaal over zijn gegaan op vaardigheidsonderwijs als uitgangspunt.
Hariri zegt zo mooi in het boek ’21 lessen voor de 21ste eeuw’ zoiets als  “wat leren wij onze kinderen als google alles wat wij moeten denken allang heeft opgezocht”, “wat hebben wij aan het leren van een taal als je met een app vloeiend Chinees of Russisch kunt spreken met elkaar?”
Hoe de toekomst er ook uit ziet, op dit moment is ons inzicht dat de bovenstaande vaardigheden ons dan zullen helpen.

 

 

Voor wie?

Voor iedereen die behoefte heeft aan leren en ontwikkelen op basis van vaardigheden in plaats van parate kennis.

In samenwerking met vele kennispartners, waaronder het SLO, werken we aan een goede manier om deze 21e-eeuwse vaardigheden binnen te school te gebruiken en te borgen. We doen dit om de volgende redenen:

1. leren zichtbaar maken vergroot de leerwinst en maakt dat je de leerstrategie ‘nut ervan inzien’ en ‘motiveren’ versterkt zodat de lerende beter begrijpt hoe zijn eigen ontwikkeling verloopt.
2. Je borgt op een makkelijke en prettige manier de voortgang. Dat is fijn voor de lerende, maar ook voor de school is dit een prettige en makkelijke manier van administreren.
3. De lerende heeft de mogelijkheid om deze tool mee te nemen naar de volgende klas of opleiding. Het is dus leerlijn bestendig en overal toepasbaar.
4. De mogelijkheid is ingebouwd om ook mensen van buiten de school uit te nodigen om een waardering te geven. denk aan stagebegeleiders, ouders, ambulant begeleiders etc. zo ga je uit van een 360 graden feedback model.

Hoe doen we dat?
Door middel van de skillsmeter. Handige downloads zijn te vinden onder de knop downloads.
Ook begeleiden we scholen om hun denkwijze en leermiddelen in te zetten op deze skills.
Zo kunnen we samen het onderwijs vormen naar een bestendige toekomst.

 

 

Deze training?

Samen met het team van de SkillsMETER.org verzorgen we begeleiding en ondersteuning bij het implementeren en ondersteunen van de 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs. Dat hebben we al op vele scholen gedaan en veel teams gingen je al voor.
Het is ondersteuning op maat omdat iedere school een andere doelgroep heeft en elk team andere wensen.
Voor meer informatie en een verkennend gesprek nodig ik u uit om een bericht achter te laten onder de knop “afspraak maken”.

1. Is een afspraak maken vrijblijvend?

Ja natuurlijk. We delen graag onze informatie en visie met jullie.

2. Investering.

  Je investeert pas als we duidelijk hebben wat de wens is. 
Sommige scholen hebben behoefte aan een hele nieuwe technische ruimte en een extra skillslab. Andere scholen willen graag de SkillsMETER gaan gebruiken op een afdeling. 
Het zou ook kunnen zijn dat de vernieuwingen vallen onder een subsidieregeling. Het antwoord op wat is mijn investering? is dus : “maatwerk”. Op de site van de SKiLLSMETER.org is wel een prijsindicatie gegeven.

3. Kan ik iemand meenemen naar de webinars?

Ja dat kan zeker, dat gebeurt heel vaak.
Het is prettig als we weten hoeveel mensen er komen en welke leervragen er zijn dus een inschrijving is fijn.

4. Organiseren jullie ook live bijeenkomsten ?

We hebben ieder jaar een tour door Nederland. Kijk op de site van de SkillsMETER of op LinkedIn wanneer we bij jou in de buurt zijn.
Op afspraak komen we ook bij jou op school zodat je een interactieve presentatie kunt meemaken over het gebruik van de meter en het onderwijs zichtbaar maken op jouw school.

5. Wat als ik op het laatste moment niet meer mee kan doen?

Je meldt je gewoon af voor de online bijeenkomst, geen probleem. Als je een afspraak hebt gemaakt voor een live bijeenkomt neem je contact op met je contact persoon.

The why.

Leren zichtbaar maken in een sterke feedback cultuur geeft het hoogste leerrendement. Daar wijzen verschillende studies op. Prof Hattie en prof Slijkerman bijvoorbeeld hebben hier uitgebreide studies naar verricht. maar ook toonaangevende Nederlandse pedagogen als Biesta, Delfos en de Winter zeggen dat het belangrijk is om te lerende (het kind, de leerling, de student) te zien als mens en zo veel als mogelijk is te ondersteunen bij het mens worden. Ongeacht hoeveel kennis daarmee gepaard gaat. Het gaat meer om goed kunnen communiceren, creativiteit kunnen inzetten, kunnen omgaan met technologie, empathie kunnen tonen en ga zo maar door. 

Want zo zeggen deze pedagogen, je hebt in het leven deze vaardigheden nodig om gezien en gehoord te worden. Je hebt ze nodig om een ander te kunnen zien en horen. En pas als de relatie goed is, en de vaardigheden ontwikkeld zijn om te doen wat je wilt doen binnen je pallet, ben je klaar om als volwaardig medeburger de wereld in te trekken.
De SkillsMETER draagt bij aan de feedbackcultuur. Van normerend naar waarderend onderwijs waarin ruimte is voor reflectie en zichtbaar leer rendement. De lerende heeft als hij er aan toe is het eigenaarschap over deze tool en heeft dus zelf inzichtelijk wat zijn voortgang is.

 

Omdat deze missie mij bijzonder aanspreekt ben ik nauw betrokken bij deze partij als kennispartner, trainier en ontwikkelaar.